Akupunktūra
Akupunktūras ārsts Aleksejs Radčenko
Homeopātija
Ārste homeopāte Svetlana Laputjko
Psihoterapija
Psihoterapeits Aleksandrs Moškins
Atmest smēķēšanu
Caurdurt ausis
  Veselības centrs ROS Centra speciālisti Pakalpojumu cenrādis Kur atrodas ROS   lv ru en  
DiagnostikaĀrstēšanaBemer-terapija


ROS ROS
reklāma saitā                            


   Noderīgi padomi Derīga informācija speciālistiem.
 
 

Noteikumi nr. 60. Par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām. No 20.01.2009.

 
 

Spēkā no 12.02.2009   Spēkā esošs. Publicēts: Vēstnesis , 11.02.2009, nr. 23. 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS,  20.01.2009. Noteikumi nr. 60.

Rīgā . Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.  (prot. Nr. 6 26.§). 

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 55.panta otro daļu.  

 
   
 

1. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

 2. Projektēšanas uzdevumā ārstniecības iestāžu būvniecībai tiek ņemtas vērā šajos noteikumos noteiktās prasības.

 2. Vispārīgās prasības ārstniecības iestādēm

 3. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina ārstniecības iestādes vides pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

 4. Ja ārstniecības iestādi izvieto augstāk par ēkas pirmo stāvu, tajā paredz liftu vai slīdošās slīpnes visu stāvu līmeņos. Katrā ēkas stāvā ir pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

 5. Ārstniecības iestāde ir tiesīga iekļaut nosaukumā vārdus "universitātes" vai "klīniskā", ja tā atbilst šo noteikumu 3.9. un 5.3.apakšnodaļā minētajām prasībām.

 6. Ārstniecības iestādē ir nodrošināta pieeja šādai informācijai:

6.1. atbilstības apliecinājumi (sertifikāti), kas piešķirti ārstniecības iestādei un kas apliecina tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, vai to kopijas;

6.2. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras pacientiem sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (vārds, uzvārds, profesija, specialitāte, pieņemšanas laiks un vieta);

6.3. ārstniecības iestādē pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi.

 7. Reklāmā par piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestāde norāda piešķirtā atbilstības apliecinājuma (sertifikāta) numuru vai ārstniecības iestādes reģistrācijas numuru.

 8. Ārstniecības iestāde izmanto medicīniskās tehnoloģijas, kas apstiprinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību.

 9. Ārstniecības iestāde medicīnisko ierīču ekspluatācijā un tehniskajā uzraudzībā ievēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu, ekspluatāciju un tehnisko uzraudzību.

 10. Ārstniecības iestādē ir lietošanā esošo un valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts, kā arī tiek nodrošināta šo līdzekļu metroloģiskā kontrole atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

 11. Ārstniecības iestādei, kas veic medicīniski radioloģiskās procedūras vai medicīnisko apstarošanu, ir speciāla atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtību un kārtību, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos.

 12. Ārstniecības iestāde lieto dezinfekcijas līdzekļus, kas reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas prasības darbībām ar biocīdiem. Dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus veic saskaņā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātajām higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasībām.

 13. Ārstniecības iestādes telpu plānojums un darba organizācija atbilst normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē.

 14. Ārstniecības iestādē ir pieejama vadītāja apstiprināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība. Ārstniecības iestādē (izņemot zobu tehnisko laboratoriju un klīniskās diagnostikas laboratoriju) ir nodrošināti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti un medicīniskās ierīces.

 15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu nosaukumus un daudzumu ārstniecības iestādē nosaka iestādes vadītājs atbilstoši ārstniecības iestādes vispārējai noslodzei un esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam. Ārstniecības iestādes vadītājs apstiprina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamā medikamentu minimuma sarakstu (ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās), nosakot medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību, kā arī norādot par medikamentu minimuma krājuma papildināšanu atbildīgo amatpersonu.

 16. Ārstniecības iestādes darbinieku (arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) pienākumus, pilnvaras un atbildību nosaka ārējie un iekšējie normatīvie akti, darba līgums un ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumi. Ārstniecības iestādes darbinieku (arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) izglītība un kvalifikācija atbilst izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 17. Lai nodrošinātu sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadību, ārstniecības iestādē ir izstrādāta, vadītāja apstiprināta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma. Kvalitātes vadības sistēma ietver vismaz šādus pasākumus:

17.1. regulāra sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontrole;

17.2. pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšana;

17.3. ārstniecības rezultātu analīze;

17.4. ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana.

 18. Ārstniecības iestādē ir pieejamas informācijas tehnoloģijas ar atbilstošu interneta pieslēgumu un programmatūru, kas nodrošina pacientu datu uzglabāšanu un apstrādi, ievērojot informācijas pieejamības ierobežojumus.

 19. Ja ārstniecības iestāde izmanto datorprogrammu, kas saistīta ar e-veselības centrālajām informācijas sistēmām, ārstniecības iestādē ir izstrādāti un ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināti informācijas drošības noteikumi un noteikumi par medicīniskās informācijas apstrādes kārtību.

 20. Asins sagatavošanas nodaļas un asins kabineti atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, kā arī kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

 21. Mobilais kabinets ir atbilstoši sniedzamajam pakalpojumam aprīkots transportlīdzeklis. Mobilais kabinets atbilst prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas tāda paša profila stacionārajiem kabinetiem.

 22. Ārstniecības iestādes, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un grūtniecēm, nodrošina:

22.1. ārstniecības iestādes vides pieejamību personām ar bērnu ratiņiem, kā arī iespēju bērnu ratiņus atstāt drošā vietā;

22.2. bērna pārtīšanas galdu vai līdzvērtīgi pielāgotu vietu pacientu uzgaidāmajā telpā vai pacientu pieņemšanas telpā;

22.3. sēdvietas pacientiem, ja veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai pacientiem nepieciešams gaidīt rindā.

 3. Prasības ambulatorajām ārstniecības iestādēm

 3.1. Vispārīgās prasības

 23. Ambulatorajā ārstniecības iestādē pacientam sniedz primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstniecību dienas stacionārā.

 24. Ambulatorajā ārstniecības iestādē ir:

24.1. pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu;

24.2. pacientu reģistrācijas telpa vai vieta;

24.3. pacientu pieņemšanas telpa (kabinets);

24.4. neinvazīvo manipulāciju, invazīvo manipulāciju vai procedūru telpa (atbilstoši iestādes ārstnieciskās darbības jomai);

24.5. pacientu un personāla tualete. Ja ambulatorā ārstniecības iestāde atrodas dzīvojamā ēkā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā mezgla;

24.6. pacientu un personāla tualete, kas piemērota izmantošanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

 25. Ambulatorā ārstniecības iestādē, kurā ir trīs vai vairāk ārstniecības vai diagnostikas kabineti, papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam ir:

25.1. telpa pacientu aprūpes aprīkojuma glabāšanai;

25.2. personāla garderobes telpa vai vieta.

 26. Ambulatorā ārstniecības iestādē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai ir:

26.1. fonendoskops;

26.2. ierīce netiešai arteriālā asinsspiediena mērīšanai. Ja ārstniecības iestādē tiek apkalpoti arī bērni, ierīcei jābūt ar visu vecuma grupu pacientiem atbilstošu izmēru aprocēm;

26.3. ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai;

26.4. ierīces ārējās asiņošanas apturēšanai un brūču pārsiešanai;

26.5. ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai manuālā režīmā un vismaz triju izmēru caurspīdīgas vai puscaurspīdīgas elpināšanas maskas;

26.6. ierīces elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai (vismaz triju izmēru elpvadi);

26.7. ierīces kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa skalošanai (izņemot zobārstniecības kabinetus);

26.8. ierīces apgaismošanai (atbilstoši sniegto pakalpojumu jomai);

26.9. medicīniskā kušete, procedūru galds, krēsli, funkcionālā gulta vai funkcionālais krēsls (atbilstoši sniegto pakalpojumu jomai);

26.10. ierīces imobilizācijai un pacientu pārvietošanai (izņemot zobārstniecības kabinetu);

26.11. ierīces, kas nodrošina higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības, tai skaitā ierīces darbinieku individuālajai aizsardzībai.

 27. Ambulatorā ārstniecības iestādē, kurā ir trīs vai vairāk ārstniecības vai diagnostikas kabineti, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai papildus šo noteikumu 26.punktā minētajam ir:

27.1. skābekļa ierīce;

27.2. sterils dzemdību komplekts;

27.3. ierīces vēdera izejas aiztures novēršanai;

27.4. ierīces urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršanai.

 3.2. Prasības speciālista (ārsta, tai skaitā ģimenes ārsta, funkcionālā speciālista, ārsta palīga (feldšera), vecmātes, medicīnas māsas) kabinetam

 28. Speciālista kabinets ir ambulatora ārstniecības iestāde, kurā ārstniecības persona sniedz pacientam ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstnieciskas, profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai manipulācijas.

 29. Speciālista kabinets atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 30. Speciālista kabinetā, kurā izmanto invazīvas medicīniskās tehnoloģijas, papildus šo noteikumu 29.punktā minētajam ir paredzēta atsevišķa telpa invazīvu medicīnisko tehnoloģiju izmantošanai. Telpā ir atsevišķi nodalīta vieta aseptisko manipulāciju veikšanai un vieta septisko manipulāciju veikšanai vai ir atsevišķa aseptisko manipulāciju telpa un septisko manipulāciju telpa.

 3.3. Prasības zobārstniecības kabinetam un zobu tehniskajai laboratorijai

 31. Zobārstniecības kabinets ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur tiek veikta pacienta mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimību diagnostika un ārstēšana, kā arī minēto slimību profilakse.

 32. Zobu tehniskā laboratorija ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur izgatavo zobu protēzes.

 33. Zobārstniecības kabinets atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 34. Ja zobārstniecības kabineta pacientu pieņemšanas telpā ir izvietota vairāk nekā viena zobārstniecības iekārta, zobārstniecības iekārtas savstarpēji norobežo.

 35. Zobārstniecības kabinetā ir:

35.1. zobārstniecības krēsls, kurā iespējams novietot pacientu horizontālā stāvoklī;

35.2. elektroinstalācijai un komunikācijām pievienota zobārstniecības iekārta ar šādu aprīkojumu:

35.2.1. pistole ūdenim un gaisam;

35.2.2. turbīna (augstu apgriezienu uzgalis ar gaisa un ūdens dzesēšanu);

35.2.3. mikromotors ar regulējamu ātrumu un uzgali ar gaisa un ūdens dzesēšanu;

35.2.4. siekalu atsūcējs;

35.3. zobu rentgendiagnostikas aparāts, izņemot šādus gadījumus:

35.3.1. zobārstniecības kabinets atrodas ārstniecības iestādē, kur iespējams saņemt zobu rentgendiagnostikas pakalpojumus;

35.3.2. zobārstniecības kabinets atrodas izglītības iestādē un ir paredzēts izglītības iestādes bērnu zobārstniecības aprūpei – profesionālai zobu higiēnai un vienkāršā kariesa ārstēšanai;

35.4. ierīce paaugstinātas skābekļa koncentrācijas nodrošināšanai ieelpojamā gaisā;

35.5. ārstniecības personāla aizsarglīdzekļi (aizsargcimdi, plastikāta sejas aizsargs vai vienreizējās lietošanas maskas, aizsargbrilles);

35.6. pacientu uzskaites kartotēkas vieta;

35.7. sterilizācijas vieta vai telpa, kurā ir:

35.7.1. ar ūdensvadu (ūdensmaisītāju) aprīkota izlietne, kura ir pievienota kanalizācijai;

35.7.2. trauki medicīnisko instrumentu apstrādei pirms sterilizācijas;

35.7.3. autoklāvs vai karstā gaisa sterilizators, vai konteiners instrumentu transportēšanai;

35.8. zobārstniecības kabinetā sniegto pakalpojumu apjomam atbilstošs zobārstniecības instrumentu daudzums;

35.9. nodrošināta medicīnisko materiālu un instrumentu uzglabāšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību.

 36. Amalgamas plombu pārpalikumus savāc un nodod komersantiem, kuriem ir atļauja bīstamo atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību. Lai nepieļautu dzīvsudraba iekļūšanu kanalizācijas ūdeņos, zobārstniecības iekārtas izvadi ir aprīkoti ar amalgamas atdalītājiem.

 37. Lai varētu lietot vispārējo anestēziju, zobārstniecības kabinetā ir:

37.1. ierīces medikamentu parenterālai ievadīšanai;

37.2. ierīces šķīdumu parenterālai ievadīšanai;

37.3. ierīce ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzors, infuzomats);

37.4. ierīces centrālo vēnu punkcijas veikšanai;

37.5. ierīce infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā;

37.6. skābekļa inhalācijas ierīce ar skābekļa plūsmu, ne mazāku par 10 litriem minūtē, un plūsmas mērītājs;

37.7. ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai automātiskā un manuālā režīmā;

37.8. elpināšanas maskas (zīdaiņiem, bērniem un pieaugušajiem);

37.9. laringeālās maskas;

37.10. kombinētā barības vada–trahejas caurule;

37.11. ierīces elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai (vismaz triju izmēru elpvadi);

37.12. krikotireotomijas komplekts;

37.13. laringoskops ar vismaz trijiem dažādu izmēru taisnajiem un liektajiem spoguļiem;

37.14. visu izmēru orotraheālās un nazotraheālās intubācijas caurules;

37.15. mutes plētējs;

37.16. aspirācijas sūknis;

37.17. vismaz triju izmēru kuņģa zondes;

37.18. vispārējās anestēzijas aparāts, ja tiek lietota inhalācijas anestēzija;

37.19. defibrilators;

37.20. medikamenti vispārējās anestēzijas nodrošināšanai;

37.21. aprīkojums šādu pacienta parametru novērošanai vispārējās anestēzijas laikā:

37.21.1. sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardioskopija, elektrokardiogrāfija un arteriālā asinsspiediena mērīšana, izmantojot neinvazīvās metodes);

37.21.2. elpošana un ventilācija;

37.21.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

37.21.4. ķermeņa temperatūra;

37.22. nodrošināta nepārtraukta pacienta novērošana, skābekļa inhalācija, plaušu mākslīgā ventilācija un aspirācijas profilakse vispārējās anestēzijas laikā.

 38. Zobu tehniskajā laboratorijā ir:

38.1. darba telpa ar dabisko un kombinēto apgaismojuma sistēmu;

38.2. pasūtījumu pieņemšanas vieta vai telpa;

38.3. sanitārais mezgls.

 39. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā ir:

39.1. darba vieta ar gāzes pievadu, laboratorijas degli vai spirta lampiņu un elektroslīpmašīnu ar autonomu putekļu savācēju;

39.2. ūdens izlietne ar speciālu nosēdumu trauku, lai nodrošinātu ģipša daļiņu efektīvu uztveršanu un aizturi;

39.3. slēgts laboratorijas pulēšanas skapis ar autonomu putekļu savācēju;

39.4. laboratorijas ģipša galds ar ģipša tilpni;

39.5. liešanas krāsns;

39.6. gāzes plīts;

39.7. lodēšanas iekārta.

 40. Zobu tehniskajā laboratorijā virs liešanas krāsnīm, gāzes plītīm, lodēšanas iekārtām un polimerizācijas darba vietām ir vietējās nosūces iekārtas, kuras nosūc putekļus vai dzīvsudraba tvaikus un kuras ir apgādātas ar attiecīgiem filtriem atbilstoši to lietošanas instrukcijām.

 41. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā, kas paredzēta darbam ar minerālskābēm (telpā nedrīkst būt vairāk par 200 ml no katra nomināla) un metāla daļu lodēšanai, ir vilkmes skapis ar šādiem parametriem:

41.1. izmērs nav mazāks par 1,5 m x 0,7 m;

41.2. darba atvere nav mazāka par 1 m x 0,5 m;

41.3. autonomās, mehāniskās vilkmes gaisa kustības ātrums nav mazāks par 0,7 m/s.

 3.4. Prasības ārstu praksei

 42. Ārsta prakse atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 3.5. Prasības veselības centram

 43. Veselības centrs ir ārstniecības iestāde, kurā pacientam sniedz primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi vismaz trijās ārstu specialitātēs.

 44. Veselības centrs atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 45. Veselības centrā ir:

45.1. vismaz viens ģimenes ārsta kabinets (ģimenes ārsta prakses darbavieta);

45.2. vismaz divu ārstu speciālistu kabineti;

45.3. vismaz divas no šādām struktūrvienībām:

45.3.1. rehabilitācijas ambulatorā nodaļa, kurā ir ārsta rehabilitologa un vismaz divu dažādu profesiju funkcionālo speciālistu kabineti;

45.3.2. zobārstniecības kabinets;

45.3.3. dienas stacionārs;

45.3.4. diagnostikas struktūrvienība.

 3.6. Prasības ambulatorajai rehabilitācijas iestādei

 46. Ambulatorā rehabilitācijas iestāde ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam sniedz rehabilitācijas pakalpojumus vairāku visaptverošu vai specializētu (tai skaitā tehniskās ortopēdijas) rehabilitācijas programmu veidā.

 47. Ambulatorā rehabilitācijas iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 48. Ambulatorajā rehabilitācijas iestādē ir:

48.1. rehabilitācijas telpas (kabineti) rehabilitologam un vismaz vienas profesijas funkcionālajam speciālistam;

48.2. medicīniskās ierīces slimību diagnostikai, pacienta fizikālai izmeklēšanai un funkcionālo spēju novērtēšanai (funkcionēšanas laboratorija);

48.3. pacientu tualete, kas piemērota personām ar ierobežotām funkcionālām spējām, tai skaitā aprīkota ar pogu palīdzības izsaukšanai.

 3.7. Prasības dienas stacionāram

 49. Dienas stacionārs ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un ir nodrošināta gultasvieta.

 50. Dienas stacionārs atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 51. Dienas stacionārā atbilstoši ārstnieciskās darbības apjomam ir:

51.1. diagnostikas, ārstniecības, rehabilitācijas un aprūpes struktūrvienība;

51.2. ambulatoro operāciju zāle.

 52. Dienas stacionārā, kurā pacientam veic ambulatorās operācijas, ir:

52.1. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

52.1.1. pacienta fizikālā izmeklēšana;

52.1.2. elektrokardiogrāfijas veikšana, ja ārstniecības iestādē nav pieejams elektrokardiogrāfijas kabinets;

52.1.3. medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana;

52.1.4. infūzijas šķīdumu uzturēšana infūzijai piemērotā temperatūrā;

52.1.5. ārējās asiņošanas apturēšana;

52.1.6. plaušu mākslīgā ventilācija manuālā režīmā (medicīnisko ierīču komplektā ir arī vismaz triju izmēru caurspīdīgas vai puscaurspīdīgas elpināšanas maskas);

52.1.7. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana (vismaz triju izmēru elpvadi);

52.1.8. kuņģa satura atsūkšana un kuņģa skalošana;

52.1.9. vēdera izejas aiztures novēršana;

52.1.10. urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršana;

52.1.11. pacientu pārvietošana;

52.2. nodrošināta iespēja veikt pastāvīgu skābekļa inhalāciju;

52.3. aspirācijas sūknis.

 53. Ambulatoro operāciju zālē ir medicīniskās ierīces šādu rādītāju novērošanai vispārējās un vietējās anestēzijas laikā:

53.1. sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardioskopija, elektrokardiogrāfija un arteriālā asinsspiediena mērīšana, izmantojot neinvazīvās metodes);

53.2. elpošanas funkcija un ventilācija;

53.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

53.4. ķermeņa temperatūra.

 54. Ja vispārējā anestēzijā izmanto gaistošos anestēzijas līdzekļus, nodrošina pacienta izelpotā gaisa izvadi no telpām.

 3.8. Prasības tehniskās ortopēdijas iestādei

 55. Tehniskās ortopēdijas iestāde ir specializēta ambulatora rehabilitācijas iestāde, kurā pacientam atbilstoši diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai izgatavo vai pielāgo individuālus vai daudzkārt lietojamus tehniskos palīglīdzekļus (asistīvās tehnoloģijas). Tehniskās ortopēdijas iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm. Ir šādas tehniskās ortopēdijas iestādes:

55.1. tehniskās ortopēdijas kabineti;

55.2. tehniskās ortopēdijas centri;

55.3. dzirdes protezēšanas centri.

 56. Tehniskās ortopēdijas iestādē nodrošina:

56.1. telpu plānojuma atbilstību tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas vai pielāgošanas tehnoloģiskajiem procesiem;

56.2. pacientu telpu nodalīšanu no darbnīcas telpām, tai skaitā pacientu tualeti, kas piemērota personām ar ierobežotām funkcionālām spējām;

56.3. tehnisko palīglīdzekļu izvēli atbilstoši pacienta diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai;

56.4. tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un pielāgošanu;

56.5. iznomāto un atpakaļ saņemto tehnisko palīglīdzekļu dezinfekciju, mazgāšanu un žāvēšanu (ja tehniskos palīglīdzekļus iznomā);

56.6. pacientu apmācību palīglīdzekļu lietošanā un trenēšanu nepieciešamajā apjomā un kvalitātē;

56.7. vēlīno rezultātu kontroli.

 57. Tehniskās ortopēdijas centrs nodrošina pakalpojumus, kas saistīti ar tehnisko palīglīdzekļu rūpniecisko un individuālo izgatavošanu, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus, lai apmācītu pacientus to lietošanā.

 58. Tehniskās ortopēdijas kabinets rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus pielāgo pacientam vai izgatavo tos pacientam individuāli.

 59. Dzirdes protezēšanas centrā izgatavo pacientam atbilstošu individuālo auss ieliktni vai atbilstoši pacienta dzirdes funkcijām pielāgo dzirdes protēzi (dzirdes aparātu, kohleāro implantu), to attiecīgi pārbaudot, noskaņojot vai ieprogrammējot.

 60. Dzirdes protezēšanas centrā ir:

60.1. otoplastikas kabinets;

60.2. dzirdes aparātu programmēšanas un noskaņošanas kabinets;

60.3. kohleāro implantu pārbaudes un programmēšanas kabinets.

 3.9. Prasības ambulatorajai universitātes klīnikai

 61. Ambulatorā universitātes klīnika ir ambulatora ārstniecības iestāde, kas veic ārstnieciskās darbības, kā arī saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp universitāti un ambulatoro ārstniecības iestādi, atbilstoši valstī akreditētām studiju programmām apmāca studējošos un veic pētniecības darbu medicīnā.

 62. Ambulatorā universitātes klīnika atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

 63. Ambulatorās universitātes klīnikas vadītājs ir ārstniecības persona ar doktora grādu medicīnā un ne mazāk kā triju gadu pieredzi akadēmiskajā darbā. Ambulatorās universitātes klīnikas vadītāju ieceļ amatā vai atbrīvo no tā universitātes satversmē paredzētajā kārtībā.

 4. Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm

 4.1. Vispārīgās prasības

 64. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā ir dispečerdienests un operatīvās dežurējošās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kas diennakts režīmā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī, kā arī ārkārtējās medicīniskās situācijās.

 65. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde, ja tā ir patstāvīga ārstniecības iestāde, var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes filiāles, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības punktus, kas ir attiecīgās iestādes struktūrvienības.

 66. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir: 

66.1. medicīnisko, administratīvo, saimniecisko un tehnisko dienestu telpas;

66.2. dispečerdienests ar telpām un speciāli aprīkotām darba vietām;

66.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāls;

66.4. operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi;

66.5. medicīniskās ierīces neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;

66.6. medicīnisko ierīču rezerve atbilstoši izvērtētajiem ārkārtējo medicīnisko situāciju riskiem, kas noteikti katastrofu medicīnas plānā;

66.7. sakaru līdzekļi.

 67. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir šādas telpas:

67.1. personāla atpūtai;

67.2. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

67.3. personāla higiēnas vajadzībām;

67.4. medicīnisko ierīču un cita inventāra glabāšanai un apmaiņai;

67.5. tīrās un netīrās veļas glabāšanai.

68. Dispečerdienesta darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir:

68.1. telefona līnijas operatīvai izsaukumu pieņemšanai atbilstoši neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes noslodzei, bet ne mazāk kā divas;

68.2. tiešās telefona līnijas ar daudzprofilu slimnīcu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām;

68.3. radiosakari ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām, daudzprofilu slimnīcu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un Katastrofu medicīnas centru;

68.4. nepārtraukts, automatizēts izsaukumu pieteikšanas procesa ieraksts un operatīvi noklausāmu ierakstu sistēma ar iespēju saglabāt ierakstus arhīvā ne mazāk kā trīs mēnešus;

68.5. ierakstu sinhronizācija ar precīzā laika pulksteņu sistēmu;

68.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā stāvokļa reģistrācija;

68.7. automatizēta datu uzkrāšana, glabāšana un regulāra darbības apjoma, kvalitātes un operativitātes statistiskā analīze;

68.8. apziņošanas sistēma neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtīšanai izsaukumā;

68.9. nodrošināta rezerves elektroenerģijas sistēma;

68.10. detalizēta apkalpes teritorijas karte ar atzīmētiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

69. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes (brigāžu) izvietošanas vieta (telpas), kur uzturas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ārpus neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma izpildes laika.

70. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir šādas telpas:

70.1. ārstniecības personu atpūtai;

70.2. autovadītāju atpūtai;

70.3. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

70.4. personāla higiēnas vajadzībām.

71. Personāla un medicīnisko resursu nomainīšanas kārtība neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir noteikta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītāja rīkojumu.

4.2. Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādei

72. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas mobila struktūrvienība, kuras rīcībā ir operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, kas atbilst šo noteikumu 4.3.apakšnodaļā noteiktajām prasībām, sakaru līdzekļi un medicīniskais aprīkojums.

73. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ārstniecības personas reizi gadā kārto teorētisko un praktisko iemaņu pārbaudi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji un māsas palīgi ir apguvuši paplašināto pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, reizi gadā apgūst atkārtotu apmācību programmu un kārto praktisko iemaņu pārbaudi.

74. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir vismaz viena no šādām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, kuras sastāvā ir ne mazāk kā divas ārstniecības personas:

74.1. ārsta palīga brigāde;

74.2. intensīvās terapijas brigāde.

75. Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes sastāvā ir:

75.1. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs, kurš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes vadītājs;

75.2. ārstniecības persona (ārsta palīgs vai medicīnas māsa), kas sagatavota neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;

75.3. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs.

76. Neatliekamās medicīniskās palīdzības intensīvās terapijas brigādes sastāvā ir:

76.1. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsts, kurš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības intensīvās terapijas brigādes vadītājs;

76.2. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs vai neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēta medicīnas māsa;

76.3. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs.

77. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītājs specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai var veidot dažādu medicīnas profilu specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādes. Šādā gadījumā specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādes vadītājs ir neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā vai specialitātē atbilstoši specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādes profilam sertificēts ārsts. Specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādes sastāvā ir:

77.1. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs vai neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēta medicīnas māsa;

77.2. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs.

78. Ja specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību citā ārstniecības iestādē, attiecīgās brigādes vadītājs ir atbilstoši brigādes profilam attiecīgajā specialitātē sertificēts ārsts. 

79. Šo noteikumu 4.nodaļā minētajās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs ar iestādes vadītāja rīkojumu var iekļaut māsas palīgu vai noteikt kārtību, kādā veicami pienākumi, ja māsas palīgs brigādes sastāvā nav iekļauts.

80. Šo noteikumu 4.nodaļā minētajās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs ar iestādes vadītāja rīkojumu var iekļaut neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai sagatavotas ārstniecības personas.

4.3. Prasības operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim

81. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ir atbilstoši prasībām marķēts un aprīkots transportlīdzeklis, ko izmanto neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu izpildei, kā arī tādu pacientu pārvietošanai, kuriem transportēšanas laikā var būt nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

82. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī:

82.1. ir mobilo radiosakaru iekārta, kas ir sertificēta un reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību;

82.2. ir medicīniskās aparatūras darbības instrukcijas, ekspluatācijas noteikumi un norādījumi par to apkopi (minētie dokumenti ir valsts valodā);

82.3. aprīkojums ir novietots un nostiprināts tā, lai braukšanas laikā tas netiktu bojāts un neapdaudētu transportlīdzekļa salonā esošo cilvēku drošību;

82.4. grīdas pārsegums ir izturīgs un viegli tīrāms;

82.5. salonā ir ar drošības atslēgu aizslēdzams medikamentu nodalījums;

82.6. visas salona durvis atvērtā stāvoklī ir fiksējamas un aprīkotas ar slēdzenēm, lai tās bez atslēgas varētu aizslēgt un atslēgt no salona iekšpuses, ar atslēgu aizslēgt no ārpuses, kā arī ar atslēgu atslēgt no ārpuses, ja tās ir aizslēgtas no iekšpuses. Transportlīdzekļa vadītājs saņem skaņas vai vizuālos signālus par to, ka transportlīdzekļa kustības laikā kādas no durvīm nav pilnībā aizvērtas;

82.7. salona aizmugurējā daļā ir novietots vismaz viens skābekļa balons, kura tilpums nav mazāks par 10 litriem;

82.8. pie griestiem ir infūzijas maisu turētāji, kas nodrošina minimālo infūziju kapacitāti 5 kg un iespēju uzkārt neatkarīgi vienu no otra divus infūziju maisus ar standarta infūzijas sistēmu, nodrošinot piekļūšanu pie pacienta atslēgas kaula, elkoņa un pēdas locītavas zonām;

82.9. visi krēsli ir aprīkoti ar drošības jostām un pagalvjiem.

4.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošinājums ar aprīkojumu un medicīnisko ierīču minimumu

83. Ierīces pacienta nešanai:

83.1. galvenās nestuves;

83.2. kausveida nestuves;

83.3. vakuuma matracis;

83.4. krēsls sēdoša pacienta nešanai;

83.5. paklājs pacienta nešanai;

83.6. garais mugurkaula imobilizācijas dēlis ar galvas imobilizatoru un drošības siksnām.

84. Ierīces traumu guvuša pacienta imobilizācijai:

84.1. cieto imobilizācijas apkakļu komplekts;

84.2. šinu komplekts ekstremitāšu imobilizācijai;

84.3. īsā mugurkaula fiksācijas ierīce;

84.4. trakcijas šina;

84.5. trīsstūrveida lakatiņi (vismaz četri).

85. Ierīces elpošanas funkciju nodrošināšanai:

85.1. stacionārs skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 2000 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min;

85.2. pārnēsājams skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 400 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min ar vismaz diviem rezerves skābekļa baloniem;

85.3. nostiprināma (pievienojama stacionārai skābekļa padeves sistēmai) pārnēsājama skābekļa inhalāciju ierīce vai stacionāra (nostiprināta) un pārnēsājama (portatīva) skābekļa inhalāciju ierīce;

85.4. nostiprināma (pievienojama stacionārai skābekļa padeves sistēmai) pārnēsājama plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce (nodrošina mākslīgo plaušu ventilāciju ar maināmu skābekļa koncentrāciju no 40 % līdz 100 %), kas nodrošina palīgventilācijas režīmus, paredzēta visu vecuma grupu pacientiem, darbināma ar baterijām un elektrību (220 V, 12 V);

85.5. nostiprināma pārnēsājama atsūkšanas ierīce (sūknis), kas nodrošina minimālo negatīvo spiedienu, ne mazāku par 500 mm Hg, un minimālo kapacitāti, ne mazāku par 1000 ml, darbināma ar baterijām un elektrību (220 V, 12 V);

85.6. krājtelpas inhalējamiem medikamentiem (bērniem un pieaugušajiem);

85.7. pozitīva beigu izelpas spiediena (PEEP) vārstule (pielāgojama vai komplekts).

86. Ierīces diagnostikai:

86.1. ierīce neinvazīvai arteriālā asinsspiediena mērīšanai (ar aproču izmēriem no 10 cm līdz vismaz 60 cm);

86.2. fonendoskops;

86.3. termometrs;

86.4. glikometrs (ar stripiem);

86.5. pildspalvas tipa kabatas lukturītis.

87. Ierīces dzīvību apdraudošu sarežģījumu novēršanai:

87.1. defibrilators ar monitoru, 12 novadījumu elektrokardiogrāfa moduli (vai atsevišķa ierīce), ārējo kardiostimulatoru, pulsa oksimetra moduli (vai atsevišķa ierīce), neinvazīvā asinsspiediena moduli, datu pārraides moduli un drukas ierīci;

87.2. soma ar ierīcēm dzīvības uzturēšanas pasākumiem:

87.2.1. ar roku darbināma elpināšanas ierīce ar caurspīdīgām vai puscaurspīdīgām maskām visu vecumu grupu pacientiem, ar rezervuāru un skābekļa plūsmas pievades iespējām;

87.2.2. orofaringeālo un nasofaringeālo elpvadu komplekts;

87.2.3. mehāniski darbināma atsūkšanas ierīce (sūknis);

87.2.4. elpceļu atsūkšanas katetri (cietie, mīkstie);

87.2.5. konikotomijas komplekts;

87.2.6. laringoskops (metāla, ar rokturi un atbilstošiem spoguļiem);

87.2.7. Magilla spaile;

87.2.8. vadītājstieple;

87.2.9. endotraheālās intubācijas caurules (visām vecuma grupām) ar konektoriem;

87.2.10. šļirce manšetes uzpūšanai;

87.2.11. intubācijas caurules fiksējošie materiāli;

87.2.12. fonendoskops;

87.2.13. infūziju instrumentārijs, ieskaitot dažādu izmēru perifērās venozās pieejas katetrus un to fiksējošos materiālus, intravenozās ievades sistēmas un šļirces ar adatām;

87.3. intraosālās pieejas komplekts;

87.4. pleiras dobuma punkcijas komplekts;

87.5. nebulaizers;

87.6. perfuzors.

88. Aprīkojums aprūpes nodrošināšanai:

88.1. materiāli brūču pārsiešanai un ārējas asiņošanas apturēšanai:

88.1.1. pārsēji;

88.1.2. žņaugs arteriālās asiņošanas apturēšanai;

88.2. materiāli apdegumu un ķīmisku vielu lokālās iedarbības pārklāšanai;

88.3. aukstumu radoša pakete;

88.4. segas (vismaz divas);

88.5. gultasveļa (viens komplekts);

88.6. līķa pārklājs;

88.7. maiss atvemtās masas savākšanai;

88.8. nierveida šālīte;

88.9. neplīstošs urīna savācējtrauks;

88.10. urīnpūšļa katetrizācijas komplekts (vienreizējai lietošanai ar lubrikantu);

88.11. konteiners atkritumiem;

88.12. vienreizējās lietošanas kuņģa zondes visu vecumu pacientiem ar piltuvi ūdens ievadīšanai un lubrikantu;

88.13. nesterili cimdi vienreizējai lietošanai;

88.14. komplekts neatliekamām dzemdībām (vienreizējai lietošanai);

88.15. replantācijas konteiners, kas vismaz divas stundas nodrošina iekšējo temperatūru, ne augstāku par 4 ± 2 oC;

88.16. ledusskapis;

88.17. ierīces medikamentu ievadīšanai (vismaz divi komplekti):

88.17.1. šļirces ar adatām;

88.17.2. sīko vēnu punkcijas adatas;

88.17.3. perifēro vēnu katetri;

88.17.4. intravenozās ievades sistēmas;

88.18. termoskapis infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā;

88.19. infūziju statīvs.

89. Aizsardzības un glābšanas ierīces:

89.1. materiāli roku, ādas un virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai;

89.2. cietušo šķirošanas kartes (vismaz 10);

89.3. drošības jostu un apģērba pārgriezējs;

89.4. pārnēsājams prožektors.

90. Individuālās aizsardzības līdzekļi:

90.1. pamata aizsargapģērbs ar gaismu atstarojošu vesti un personāla amata identifikācijas apzīmējumu;

90.2. aizsargcimdi un aizsargapavi;

90.3. aizsargķivere;

90.4. veste ar uzrakstu "Vadības ārsts".

91. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes intensīvās terapijas brigādes aprīkojuma, medicīnisko ierīču un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu vienību daudzumu, kam jāatrodas transportlīdzeklī, nosaka atbilstoši intensīvās terapijas brigādes vidējai diennakts noslodzei, esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam.

5. Prasības stacionārajām ārstniecības iestādēm

5.1. Vispārīgās prasības

92. Slimnīca ir ārstniecības iestāde, kur pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un nosaka diagnozi, kā arī pacientu ārstē. Pacients slimnīcā visu diennakti atrodas pastāvīgā un nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā līdz noteiktas diagnostikas vai ārstniecības pakāpes sasniegšanai.

93. Stacionārās ārstniecības iestādes ir:

93.1. daudzprofilu slimnīca;

93.2. universitātes slimnīca;

93.3. specializētā slimnīca;

93.4. aprūpes slimnīca.

94. Stacionārajā ārstniecības iestādē ir šādas struktūrvienības:

94.1. stacionārās nodaļas, kurās pacientam tiek nodrošināta gultasvieta un diennakts aprūpe;

94.2. uzņemšanas nodaļa;

94.3. struktūrvienības, kuras veic ārstnieciskās darbības, nenodrošinot gultasvietu;

94.4. struktūrvienības, kuras nodrošina ar ārstnieciskām darbībām saistīto funkciju veikšanu:

94.4.1. dezinfekcijas un sterilizācijas dienests;

94.4.2. diagnostiskās, laboratoriju un pacientu funkcionālo spēju novērtēšanas struktūrvienības;

94.4.3. patoloģijas nodaļa ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai;

94.5. administrācija;

94.6. saimnieciski tehniskie dienesti.

95. Stacionārajā ārstniecības iestādē var nebūt šo noteikumu 94.4.1., 94.4.2. un 94.4.3.apakšpunktā minētās struktūrvienības. Šādā gadījumā stacionārā ārstniecības iestāde slēdz līgumus ar citām institūcijām, kas nodrošina attiecīgos pakalpojumus.

96. Stacionārajā ārstniecības iestādē atbilstoši tās sniegtajiem pakalpojumiem papildus šo noteikumu 94.punktā minētajām struktūrvienībām var būt šādas struktūrvienības:

96.1. intensīvās terapijas nodaļa;

96.2. diagnostiskās radioloģijas nodaļa;

96.3. endoskopiju nodaļa:

96.3.1. gastrointestinālo endoskopiju nodaļa;

96.3.2. elpceļu endoskopiju nodaļa;

96.4. ambulatorā nodaļa;

96.5. operāciju bloks;

96.6. anestezioloģijas dienests;

96.7. asins kabinets;

96.8. fizikālās medicīnas kabinets;

96.9. rehabilitācijas dienests;

96.10. medicīnas laboratorija;

96.11. klīniskās fizioloģijas laboratorija;

96.12. dienas stacionārs.

97. Zāļu apriti ārstniecības iestādē organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādi, uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ārstniecības iestādēs.

98. Stacionārajā ārstniecības iestādē pacientiem nodrošina:

98.1. diennakts gultasvietu un ēdināšanu;

98.2. tehnisku iespēju no jebkuras pacientu palātas un tualetes telpas jebkurā diennakts laikā izsaukt dežurējošo ārstniecības personu.

99. Stacionārās ārstniecības iestādes funkcionālos un instrumentālos diagnostiskos izmeklējumus nodrošina:

99.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā – stundas laikā;

99.2. steidzamās medicīniskās palīdzības gadījumā – 24 stundu laikā;

99.3. plānveida medicīniskās palīdzības gadījumā – 72 stundu laikā.

100. Stacionārajā ārstniecības iestādē atbilstoši tās sniegtajiem pakalpojumiem papildus šo noteikumu 96.punktā minētajām struktūrvienībām var būt šādas profilam atbilstošas stacionārās nodaļas:

100.1. aprūpes nodaļa;

100.2. rehabilitācijas nodaļa otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;

100.3. dzemdību nodaļa;

100.4. bērnu nodaļas:

100.4.1. vispārējā bērnu slimību nodaļa;

100.4.2. dažādu profilu bērnu slimību nodaļas;

100.4.3. jaundzimušo patoloģijas nodaļa;

100.4.4. jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa;

100.5. psihiatriskajā profilā:

100.5.1. psihiatrijas nodaļa;

100.5.2. psihiatriskās rehabilitācijas nodaļa;

100.5.3. krīzes stāvokļu nodaļa;

100.6. narkoloģiskajā profilā:

100.6.1. neatliekamās narkoloģiskās palīdzības nodaļa;

100.6.2. psihoterapijas nodaļa;

100.6.3. narkoloģiskās rehabilitācijas nodaļa;

100.7. internajā profilā:

100.7.1. iekšķīgo slimību nodaļa;

100.7.2. kardioloģijas nodaļa;

100.7.3. reimatoloģijas nodaļa;

100.7.4. plaušu slimību un tuberkulozes nodaļa;

100.7.5. endokrinoloģijas nodaļa;

100.7.6. nefroloģijas nodaļa;

100.7.7. gastroenteroloģijas nodaļa;

100.7.8. ķīmijterapijas nodaļa;

100.7.9. hematoloģijas nodaļa;

100.7.10. autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu (kaulu) smadzeņu transplantācijas nodaļa;

100.7.11. alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu (kaulu) smadzeņu transplantācijas nodaļa;

100.7.12. neiroloģijas nodaļa;

100.7.13. infekcijas slimību nodaļa;

100.7.14. dermatoloģijas un veneroloģijas nodaļa;

100.7.15. radioterapijas nodaļa ar slēgto jonizējošā starojuma avotu;

100.7.16. radionuklīdās terapijas nodaļa;

100.7.17. paliatīvās aprūpes nodaļa;

100.8. ķirurģiskajā profilā:

100.8.1. ķirurģijas nodaļa;

100.8.2. neiroķirurģijas nodaļa;

100.8.3. torakālās ķirurģijas nodaļa;

100.8.4. sirds ķirurģijas nodaļa;

100.8.5. asinsvadu ķirurģijas nodaļa;

100.8.6. hemodialīzes nodaļa;

100.8.7. uroloģijas nodaļa;

100.8.8. plastiskās ķirurģijas nodaļa;

100.8.9. transplantoloģijas nodaļa;

100.8.10. traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļa;

100.8.11. audu termisko bojājumu nodaļa;

100.8.12. ginekoloģijas nodaļa;

100.8.13. oftalmoloģijas nodaļa;

100.8.14. otorinolaringoloģijas nodaļa;

100.8.15. mutes, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļa.

101. Stacionārās ārstniecības iestādes ambulatorā nodaļa, speciālistu kabineti, rehabilitācijas dienests un dienas stacionārs atbilst šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

102. Šo noteikumu 101.punktā minētajās stacionāro ārstniecības iestāžu struktūrvienībās papildus šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām prasībām ir:

102.1. katrā iestādes stāvā vismaz viena tualetes un dušas telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām;

102.2. katrā palātā viena funkcionālā gultasvieta, kas nav īsāka par diviem metriem.

5.2. Prasības daudzprofilu slimnīcai

103. Daudzprofilu slimnīca sniedz visaptverošu sekundāro un selektīvu terciāro stacionāro veselības aprūpi, speciālistu sekundāro ambulatoro palīdzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina sekundārās veselības aprūpes specializētās palīdzības pieejamību 24 stundas diennaktī.

104. Daudzprofilu slimnīcā ir nodrošinātas ārstu speciālistu diennakts dežūras vismaz šādās specialitātēs:

104.1. internajā medicīnā;

104.2. ķirurģijā;

104.3. anestezioloģijā un reanimatoloģijā.

105. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina šādu funkcionālo un instrumentālo diagnostisko izmeklējumu pieejamību:

105.1. rentgenoskopija;

105.2. rentgenogrāfija;

105.3. ultrasonogrāfija (vispārējā);

105.4. datortomogrāfija;

105.5. klīniskajā fizioloģijā vitālo funkciju monitorēšana;

105.6. gremošanas sistēmas endoskopija;

105.7. elpceļu endoskopija.

106. Daudzprofilu slimnīca nodrošina rezidentu apmācību. Slimnīcā ir ārstniecības personas, kurām ir Latvijas Ārstu biedrības apstiprinātas tiesības apmācīt izglītojamos un ārstniecības personas noteiktās specialitātēs, kā arī rezidentu apmācībai atbilstošas mācību telpas teorētiskām apmācībām un medicīnas izdevumu krājums, pieejams internets un elektroniskās informācijas resursi.

107. Daudzprofilu slimnīcā ārstniecības procesa nepārtrauktības un pēctecības nodrošināšanai ir pieejams transportlīdzeklis pacientu pārvešanai (arī guļus stāvoklī).

108. Daudzprofilu slimnīca ir nodrošināta ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – ģeneratoru, kura jauda nodrošina iestādes uzņemšanas nodaļas, intensīvās terapijas nodaļas un operāciju nodaļas darbību ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā.

109. Daudzprofilu slimnīcā var veidot slēgta tipa aptieku. Slēgta tipa aptiekas atbilstību novērtē saskaņā ar aptieku darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

110. Daudzprofilu slimnīcā ir:

110.1. medicīnas laboratorija, kas akreditēta saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15189:2008 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci";

110.2. diagnostiskās radioloģijas nodaļa:

110.2.1. rentgendiagnostikas kabinets (ar iespēju veikt rentgenoskopijas un rentgenogrāfijas);

110.2.2. ultrasonogrāfijas kabinets;

110.2.3. datortomogrāfijas kabinets;

110.3. klīniskās fizioloģijas laboratorija ar elektrokardiogrāfijas kabinetu;

110.4. endoskopijas kabinets:

110.4.1. gremošanas sistēmas endoskopijas kabinets;

110.4.2. elpceļu endoskopijas kabinets.

111. Daudzprofilu slimnīcā veido atsevišķas uzņemšanas nodaļas pacientiem, kuriem paredzēta plānveida ārstēšana, un pacientiem, kuriem paredzēta neatliekamā ārstēšana, vai kopēju uzņemšanas nodaļu, kurā ir nodalīta pacientu plūsma atbilstoši stacionēšanas veidam.

112. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir šādas telpas:

112.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

112.2. pacientu izmeklēšanai;

112.3. dzīvību uzturošo funkciju stabilizācijai;

112.4. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

112.5. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

112.6. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai;

112.7. bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

112.8. kontaminētu pacientu dekontaminācijai, nodrošināta ar atsevišķu ieeju;

112.9. ambulatoro pacientu izmeklēšanai;

112.10. imobilizācijas aprīkojuma apmaiņas fonda glabāšanai;

112.11. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

112.12. personāla higiēnas vajadzībām;

112.13. personāla atpūtai;

112.14. tualete un norobežota dušas telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

113. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas aprīkojuma apmaiņas fondā (ko izmanto apmaiņai ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aprīkojumu) ir šādas medicīniskās ierīces:

113.1. cietās kakla imobilizācijas apkakles;

113.2. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

113.3. trakcijas šinas augšstilba lūzumu imobilizācijai;

113.4. cietās šinas ekstremitāšu imobilizācijai;

113.5. vakuummatrači.

114. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas dzīvībai vitālo funkciju stabilizācijas telpā ir:

114.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

114.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens), izmantojot neinvazīvās metodes;

114.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

114.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

114.1.4. ķermeņa temperatūra;

114.2. vismaz viena pārvietojama funkcionāla gulta ar centralizētu skābekļa padeves sistēmu;

114.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

114.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija;

114.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

114.3.3. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

114.3.4. defibrilācija;

114.3.5. skābekļa nodrošināšana pacienta pārvietošanas laikā.

5.3. Prasības universitātes slimnīcai

115. Universitātes slimnīca ir daudzprofilu slimnīca, kurā ir studiju un pētniecības procesam piemēroti apstākļi, atbilstoši docētāju, studējošo un pētnieku vajadzībām aprīkotas telpas, tehniskais nodrošinājums un infrastruktūra.

116. Universitātes slimnīca atbilst šo noteikumu 5.2.apakšnodaļā daudzprofilu slimnīcai noteiktajām prasībām.

117. Universitātes slimnīcā atbilstoši universitātes satversmei un pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu ar ārstniecības iestādi izveido klīnikas. Universitātes slimnīca īsteno akadēmiskās izglītības un pētniecības programmas un projektus, kā arī nodrošina ārstniecības pakalpojumus vismaz trijās klīnikās atbilstoši to darbības jomai.

118. Universitātes slimnīcā strādā universitātes docētāji, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar slimnīcu un kuru darbības joma atbilst ārstniecības iestādes profilam.

5.4. Prasības specializētajai slimnīcai

119. Specializētā slimnīca sniedz specializētu sekundāro vai terciāro veselības aprūpi vienā vai vairākos profilos un nodrošina speciālistu sekundāro ambulatoro palīdzību. Specializētajā slimnīcā visu diennakti ir nodrošināta vismaz viena ārsta dežūra.

120. Specializētās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir telpas:

120.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

120.2. pacientu apskatei un izmeklēšanai;

120.3. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

120.4. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

120.5. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai un pacientu novērošanai, ja ir neskaidra diagnoze, kā arī bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

120.6. ārstu un ārstu palīgu darbam;

120.7. māsu darbam;

120.8. personāla apģērba maiņai un uzglabāšanai;

120.9. personāla higiēnas vajadzībām;

120.10. personāla atpūtai;

120.11. tualete un norobežota dušas telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

121. Specializētās slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kurā uzņem traumu guvušus pacientus, ir aprīkojuma apmaiņas fonds (apmaiņai ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aprīkojumu), kas sastāv no šādām ierīcēm:

121.1. cietās kakla imobilizācijas apkakles;

121.2. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

121.3. trakcijas šinas augšstilba lūzumu imobilizācijai;

121.4. cietās šinas ekstremitāšu imobilizācijai;

121.5. vakuummatrači.

122. Specializētajā rehabilitācijas slimnīcā ir:

122.1. stacionārā nodaļa;

122.2. ambulatorā nodaļa, kurā ir vismaz:

122.2.1. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta kabinets;

122.2.2. funkcionālo spēju novērtēšanas laboratorija;

122.2.3. funkcionālo speciālistu kabineti.

123. Specializētajā rehabilitācijas slimnīcā nodrošina:

123.1. pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu, nosakot piemērotāko uzņemšanas laiku (veic pacientu atlasi), uzņemšanu un individuālā rehabilitācijas plāna sagatavošanu atbilstoši pacienta diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai;

123.2. rehabilitācijas tehnoloģiju izmantošanu nepieciešamajā apjomā un kvalitātē atbilstoši rehabilitācijas plānam;

123.3. turpmākā medicīniskās un sociālās rehabilitācijas plāna sagatavošanu konkrētajam pacientam, viņu izrakstot;

123.4. vēlīno rezultātu kontroli.

5.5. Prasības aprūpes slimnīcai

124. Aprūpes slimnīca ir ārstniecības iestāde, kur pacientam pēc slimības paasinājuma novēršanas līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai nodrošina stacionāro veselības aprūpi, ja viņam ir ilgstoša vai hroniska slimība. Aprūpes slimnīcā nav nepieciešama ārsta dežūra visu diennakti.

125. Aprūpes slimnīcas pacientu uzņemšanas nodaļā ir telpas:

125.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

125.2. pacientu apskatei un izmeklēšanai (var būt apvienota ar ārstniecisko procedūru un manipulāciju telpu);

125.3. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

125.4. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

125.5. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai;

125.6. pacientu novērošanai, ja ir neskaidra diagnoze;

125.7. bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

125.8. tualete un norobežota dušas telpa personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

126. Aprūpes slimnīcas pacientu uzņemšanas nodaļā ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

126.1. pacienta fizikālā izmeklēšana (fonendoskops un ierīce netiešā arteriālā asinsspiediena mērīšanai);

126.2. higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasību nodrošināšana, tai skaitā personāla individuālā aizsardzība;

126.3. medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana;

126.4. ārējās asiņošanas apturēšana;

126.5. brūču apstrāde un pārsiešana;

126.6. mikrobioloģiska izmeklējamā materiāla paņemšana, uzglabāšana un transportēšana;

126.7. pacientu pārvietošana.

127. Aprūpes slimnīcas stacionārajā nodaļā ir:

127.1. pacientu palātas;

127.2. pacientu dušas vai vannas telpa;

127.3. pacientu tualetes;

127.4. pacientu atpūtas telpa;

127.5. tīrās veļas noliktava;

127.6. netīrās veļas noliktava;

127.7. procedūru kabinets;

127.8. telpas pacientu kopšanas līdzekļu uzglabāšanai;

127.9. telpas ārstu un māsu darbam;

127.10. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

127.11. telpas personāla higiēnas vajadzībām;

127.12. telpas personāla atpūtai;

127.13. telpas medicīniskajai un sociālajai rehabilitācijai.

5.6. Prasības stacionāra nodaļām

5.6.1. Prasības intensīvās terapijas nodaļai

128. Intensīvās terapijas nodaļā pacients atrodas nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā, saņem intensīvu ārstēšanu, dzīvībai svarīgu funkciju koriģēšanu, uzturēšanu un aizvietošanu, kā arī pretsāpju terapiju. Intensīvās terapijas nodaļas struktūras pamatvienība ir viena intensīvās terapijas pacienta gultasvieta.

129. Intensīvās terapijas nodaļā, ja nepieciešams, nodrošina pacienta izolāciju. Izolācijas palātā ir priekštelpa roku mazgāšanai un personāla apģērba maiņai. Pie ieejas palātā ir izvietotas izolācijas instrukcijas. Kontaminētam ārstnieciskam un pacientu aprūpes aprīkojumam nodrošina atsevišķu utilizāciju.

130. Intensīvās terapijas nodaļas palātā ir:

130.1. personālam nodrošināta brīva pieeja pacienta gultas galvgalim un tehniskām kontaktligzdām;

130.2. personālam labi saskatāms sienas pulkstenis;

130.3. dienasgaismas avots;

130.4. tālrunis sakaru nodrošināšanai nodaļas un slimnīcas ietvaros un vizuāla trauksmes sistēma;

130.5. funkcionālas pacientu gultas.

131. Intensīvās terapijas nodaļā ir:

131.1. autonoms centralizēts rezerves elektroenerģijas avots, kurš aktivizējas, ja ir pārtraukta centrālās elektroenerģijas padeve medicīniskajām ierīcēm, kas paredzētas dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai;

131.2. avārijas apgaismojums;

131.3. viena līmeņa grīdu klājums.

132. Intensīvās terapijas nodaļas pacienta gultasvietā ir nodrošināta šādu parametru novērošana:

132.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes; arteriālais asinsspiediens, izmantojot invazīvās metodes);

132.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

132.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

132.4. ķermeņa temperatūra (perifērā un centrālā).

133. Intensīvās terapijas nodaļas pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeves sistēma un ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

133.1. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana (trahejas intubācija, krikotireotomija un traheotomija);

133.2. skābekļa inhalācija (medicīniskās ierīces komplektā ir plūsmas mērītājs un mitrinātājs);

133.3. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināms);

133.4. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

133.5. defibrilācija;

133.6. skābekļa nodrošinājums pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.2. Prasības operāciju blokam

134. Operāciju blokā ir:

134.1. sanitārās caurlaides telpas personālam;

134.2. operāciju zāle;

134.3. roku pirmsoperācijas apstrādes telpa;

134.4. telpa sterilām medicīniskām ierīcēm;

134.5. telpa nesterilām medicīniskām ierīcēm;

134.6. telpa pacientu novērošanai pēc vispārējās anestēzijas;

134.7. telpa operāciju zāles aprīkojuma (ierīču, aparatūras) glabāšanai.

135. Operāciju zālēs un roku pirmsoperācijas apstrādes telpā ievēro pilnīgu aseptikas režīmu. Ārpus operāciju bloka izvietotajās operāciju zālēs var būt atvieglots aseptikas režīms, ievērojami nesamazinot aseptikas līmeni.

5.6.3. Prasības anestezioloģijas dienestam

136. Anestezioloģijas dienests pacientiem nodrošina anestēziju un dzīvībai svarīgo organisma funkciju uzturēšanu:

136.1. ķirurģisko operāciju un manipulāciju laikā;

136.2. pirmsanestēzijas un pēcanestēzijas aprūpē;

136.3. sāpju terapijā;

136.4. intensīvajā terapijā un reanimācijā, ja slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas ir apvienotas;

136.5. detoksikācijas metožu lietošanas laikā, ja slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas ir apvienotas.

137. Gaistošos anestēzijas līdzekļus vispārējai anestēzijai lieto telpās, kur ir nodrošināta pacienta izelpotā gaisa izvade.

138. Daudzprofilu slimnīcas, specializētas slimnīcas un universitātes slimnīcas operāciju zālē vispārējās un vietējās anestēzijas laikā anestezioloģijas dienests nodrošina šādu parametru novērošanu:

138.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes; arteriālais asinsspiediens, izmantojot invazīvās metodes);

138.2. elpošanas funkcijas un ventilācija (elpošanas tilpums, minūtes ventilācijas tilpums, spiediens elpceļos, ogļskābās gāzes koncentrācija izelpojamā gaisā);

138.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

138.4. ķermeņa temperatūra;

138.5. neiromuskulārās pārvades kontrole, lietojot muskuļu relaksantus.

5.6.4. Prasības dzemdību nodaļai

139. Dzemdību nodaļas darbību nodrošina operāciju nodaļa, anestezioloģijas nodaļa un asins kabinets.

140. Dzemdību nodaļā ir dzemdību bloks, kurā ir:

140.1. uzņemšanas telpa;

140.2. pirmsdzemdību apskates telpa;

140.3. vismaz divas pirmsdzemdību palātas;

140.4. dzemdību zāle;

140.5. pacientu dušas telpa;

140.6. pacientu tualetes;

140.7. tualete un dušas telpa pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

141. Dzemdību nodaļā ir pēcdzemdību bloks, kurā ir:

141.1. jaundzimušo aprūpes telpa;

141.2. pēcdzemdību apskates telpa;

141.3. palātas mātei ar bērnu;

141.4. pacientu dušas telpa;

141.5. pacientu tualetes;

141.6. telpa tīrās veļas uzglabāšanai;

141.7. telpa netīrās veļas uzglabāšanai;

141.8. tualete un dušas telpa pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

142. Jaundzimušo aprūpes telpā ir:

142.1. siltuma galds;

142.2. personālam brīvi pieejams pacienta gultas galvgalis;

142.3. ierīces apgaismošanai;

142.4. personālam labi saskatāms pulkstenis ar laika fiksāciju;

142.5. nodrošināta jaundzimušā fizioloģiskā aprūpe un, ja nepieciešams, – reanimācija, kā arī šādu parametru novērošana:

142.5.1. pacienta elpošana, sirdsdarbība un asins cirkulācija (elpošanas funkcija, elektrokardiogramma, arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

142.5.2. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija).

143. Jaundzimušo aprūpes telpā pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeve ar iespējām regulēt skābekļa koncentrāciju, ierīci skābekļa sildīšanai un mitrināšanai un aprīkojumu, kas paredzēts:

143.1. normotermijas nodrošināšanai;

143.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai un aspirācijai;

143.3. elpināšanai ar pozitīvu skābekļa spiedienu ieelpā;

143.4. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori);

143.5. skābekļa nodrošinājumam pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.5. Prasības jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai

144. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas palātā ir:

144.1. personālam nodrošināta brīva pieeja pacienta gultas galvgalim un tehniskām kontaktligzdām;

144.2. personālam labi saskatāms pulkstenis ar laika fiksāciju;

144.3. dienasgaismas avots;

144.4. tālrunis sakaru nodrošināšanai;

144.5. vizuāla trauksmes sistēma nodaļas ietvaros;

144.6. centralizēta skābekļa padeves sistēma ar iespēju regulēt un kontrolēt skābekļa koncentrāciju, ierīci skābekļa sildīšanai un mitrināšanai;

144.7. saspiesta gaisa padeves sistēma;

144.8. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

144.8.1. enerģētiski darbināma plaušu mākslīgā ventilācija;

144.8.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana un aspirācija;

144.8.3. normotermijas nodrošināšana;

144.8.4. šķīdumu uzturēšana infūzijai piemērotā temperatūrā un apgaismojumā;

144.8.5. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

144.8.6. normotermijas un skābekļa nodrošināšana pacienta pārvietošanas laikā.

145. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas palātā pacienta gultasvietā nodrošina šādu parametru novērošanu:

145.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

145.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

145.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

145.4. ķermeņa temperatūra (perifērā un centrālā).

146. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā ir:

146.1. autonoms centralizēts rezerves elektroenerģijas avots, kurš aktivizējas, ja ir pārtraukta centrālās elektroenerģijas padeve medicīniskajām ierīcēm, kas nodrošina dzīvībai svarīgas funkcijas;

146.2. avārijas apgaismojums;

146.3. viena līmeņa grīdu klājums.

147. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, ja nepieciešams, nodrošina pacienta izolāciju. Pie ieejas palātā ir individuālā izolācijas instrukcija, kas nosaka ārstniecības līdzekļu un pacientu aprūpes aprīkojuma utilizācijas kārtību. Kontaminētam ārstnieciskam un pacientu aprūpes aprīkojumam nodrošina atsevišķu utilizāciju.

5.6.6. Prasības jaundzimušo patoloģijas nodaļai

148. Jaundzimušo patoloģijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir:

148.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

148.1.1. pacienta sirdsdarbība un cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

148.1.2. elpošanas funkcija un ventilācija;

148.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

148.1.4. centrālā un perifērā ķermeņa temperatūra;

148.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma ar skābekļa siltinātāju un mitrinātāju;

148.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

148.3.1. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai un aspirācijai;

148.3.2. normotermijas nodrošināšanai;

148.3.3. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori, infūzijas sūkņi);

148.3.4. šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā un apgaismojumā;

148.3.5. normotermijas un skābekļa nodrošināšanai pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.7. Prasības psihiatrijas nodaļai

149. Psihiatrijas nodaļā ir īpašs logu un durvju stiprinājums un nodrošinājums, kā arī pastiprināts logu un durvju stiprinājums pacientu novērošanas palātā.

150. Psihiatrijas nodaļā, kur ievieto pacientus ar akūtiem psihisko procesu darbības traucējumiem, ir elektrokonvulsiju terapijas aparāts.

5.6.8. Prasības alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļai

151. Alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļā personāls iekļūst caur sanitārās caurlaides telpu. Sanitārās caurlaides telpā personāls uzvelk sterilu apģērbu un apavus, ko vēlāk izejot novelk.

152. Lai nodrošinātu diagnostisko, ārstniecisko un pacientu aprūpes funkciju izpildi, alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļā ir:

152.1. vitālo funkciju stabilizācijas telpa;

152.2. nodrošinātas gultasvietas intensīvās terapijas nodaļā;

152.3. procedūru telpa;

152.4. telpa pacientu kopšanas līdzekļu glabāšanai;

152.5. telpas ārstu darbam;

152.6. telpas māsu darbam;

152.7. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

152.8. telpas personāla higiēnas vajadzībām;

152.9. telpas personāla atpūtai.

153. Alogēno un autologo perifēro asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpas pacienta gultasvietā ir:

153.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

153.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

153.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

153.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

153.1.4. ķermeņa temperatūra;

153.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma;

153.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

153.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināma);

153.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

153.3.3. nodrošināta ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

153.3.4. defibrilācija;

153.3.5. nodrošināta skābekļa padeve pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.9. Prasības infekcijas slimību nodaļai

154. Infekcijas slimību nodaļas telpu plānojums nodrošina iespēju ievietot nodaļā vismaz divu plūsmu pacientus:

154.1. ar infekcijas slimībām, kuras izplatās gaisa–pilienu ceļā;

154.2. ar citām infekcijas slimībām.

155. Infekcijas slimību nodaļā nodrošina:

155.1. pilnīgu pacientu un personāla izolāciju darbam bīstamo infekcijas slimību apstākļos;

155.2. infekciozā materiāla apstrādi un dezinfekciju;

155.3. infekcijas slimību specifisko imūnbioloģisko profilaksi un ārstēšanu;

155.4. tualeti un dušas telpu pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

5.6.10. Prasības radionuklīdās terapijas nodaļai

156. Radionuklīdās terapijas nodaļa ir slēgta vispārējai (publiskai) pieejai. Radionuklīdās terapijas nodaļā ir kontroles un pārraudzības zona.

157. Radionuklīdās terapijas nodaļas kontroles zonā ir šādas telpas:

157.1. pacientu palātas ar individuālām tualetēm un dušas telpām ar notekūdeņu novadīšanu uz kanalizācijas notekūdeņu tvertnēm, kas paredzētas to glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai, un atgriezenisko sakaru sistēmu ar personālu;

157.2. dzīvībai vitālo funkciju stabilizācijas telpa;

157.3. telpa slimnieku izmantotās gultasveļas glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai;

157.4. telpas radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanai, fasēšanai un ievadīšanai pacientam;

157.5. telpas atkārtoti lietojamo instrumentu, ierīču un piederumu glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai;

157.6. telpa cieto radioaktīvo atkritumu pagaidu glabāšanai līdz nodošanai institūcijām, kuras ir tiesīgas veikt radioaktīvo atkritumu apglabāšanu un ilgstošo glabāšanu;

157.7. palātas pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām, aprīkotas ar individuālām tualetēm un dušas telpām, notekūdeņu novadīšanu uz kanalizācijas notekūdeņu tvertnēm, kas paredzētas to glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai, un atgriezenisku sakaru sistēmu ar personālu.

158. Radionuklīdās terapijas nodaļas pārraudzības zonā ir šādas telpas:

158.1. personāla higiēnas telpas un telpa, kurā ir skapīši personāla darba apģērbam;

158.2. telpa uzkopšanas līdzekļu glabāšanai.

159. Radionuklīdās terapijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir monitoringa ierīce, kas nodrošina šādu parametru novērošanu:

159.1. pacienta sirdsdarbību un asins cirkulāciju (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

159.2. elpošanas funkciju un ventilāciju;

159.3. hemoglobīna skābekļa saturāciju (pulsa oksimetriju);

159.4. ķermeņa temperatūru.

160. Radionuklīdās terapijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacientu gultasvietas ir nodrošinātas ar centralizētu skābekļa padeves sistēmu un ierīcēm, kas paredzētas:

160.1. plaušu mākslīgai ventilācijai (enerģētiski darbināma);

160.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai;

160.3. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori, infuzomati);

160.4. defibrilācijai;

160.5. skābekļa nodrošinājumam pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.11. Prasības radioterapijas nodaļai ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām

161. Radioterapijas nodaļā ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām ir:

161.1. uzgaidāmā telpa;

161.2. telpas ārstu darbam;

161.3. pacientu tualetes;

161.4. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

161.5. personāla higiēnas telpas;

161.6. telpas personāla atpūtai;

161.7. plānošanas darba stacija (dozu aprēķina telpa) medicīnas fiziķu un plānošanas tehniķu darbam;

161.8. dozimetrijas dienesta telpa;

161.9. arhīvs ar personas datu aizsardzības nodrošinājumu;

161.10. lineārā elektronu paātrinātāja kabinets, kurā ir:

161.10.1. vadības pults telpa;

161.10.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.10.3. tehnisko iekārtu telpas vai vieta;

161.11. distances gamma terapijas kabinets, kurā ir:

161.11.1. vadības pults telpa;

161.11.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.11.3. tehnisko iekārtu telpas;

161.12. brahiterapijas kabinets, kurā ir:

161.12.1. vadības pults telpa;

161.12.2. telpa endostatu ievadīšanai (var būt apvienota ar apstarošanas procedūru telpu);

161.12.3. telpa endostatu pozicionēšanas kontrolei (var būt apvienota ar apstarošanas procedūru telpu);

161.12.4. apstarošanas procedūru telpa;

161.13. īsfokusa (tuvfokusa) rentgenterapijas kabinets, kurā ir:

161.13.1. vadības pults telpa;

161.13.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.14. dziļās rentgenterapijas kabinets, kurā ir:

161.14.1. vadības pults telpa;

161.14.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.15. topometrijas kabinets, kurā ir:

161.15.1. vadības pults telpa;

161.15.2. topometrijas telpa;

161.15.3. laboratorijas telpa (ja tiek veikta rentgentopometrija);

161.16. simulatora kabinets, kurā ir:

161.16.1. vadības pults telpa;

161.16.2. simulatora telpa; 

161.16.3. laboratorijas telpa (ja tiek veikta rentgentopometrija);

161.17. tualete un dušas vai vannas telpa pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

162. Radioterapijas nodaļā ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām ir šādas ierīces:

162.1. trīsdimensiju ūdens fantoms;

162.2. kalibrēta jonizācijas kamera;

162.3. dozu plānošanas sistēma (dozu sadalījuma atlants) (konkrētam aparātam);

162.4. ierīces lineārā elektronu paātrinātāja kabinetā:

162.4.1. vadības pults;

162.4.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.4.3. lineārais paātrinātājs;

162.4.4. pacientu in vivo dozimetrijas iekārta;

162.4.5. ikdienas dozimetrijas iekārta;

162.4.6. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.4.7. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces;

162.5. ierīces distances gamma terapijas kabinetā:

162.5.1. vadības pults;

162.5.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.5.3. distances gamma terapijas aparāts ar jonizējošā starojuma avotu;

162.5.4. pacientu in vivo dozimetrijas iekārta;

162.5.5. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.5.6. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces;

162.6. ierīces brahiterapijas kabinetā:

162.6.1. vadības pults (izņemot manuālu brahiterapiju);

162.6.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.6.3. endostatu komplekts;

162.6.4. rentgenaparāts vai ultrasonogrāfs (endostatu pozicionēšanas kontrolei);

162.6.5. neatkarīgs dozimetriskās kontroles aparāts radioaktīvo impulsu reģistrācijai, pieslēgts pie nepārtraukta enerģētiskā avota (izņemot manuālu brahiterapiju);

162.6.6. brahiterapijas aparāts ar jonizējošā starojuma avotu;

162.6.7. jonizējošā starojuma avotu avārijas konteiners (konteineri, ja izmanto vairākus avotus);

162.6.8. īpaši seifi vai konteineri jonizējošā starojuma avotu glabāšanai (ja veic manuālo brahiterapiju);

162.6.9. ginekoloģiskais krēsls ar noņemamu kājgali vai funkcionālā gulta brahiterapijas izpildīšanai;

162.6.10. bezēnu lampa;

162.7. ierīces īsfokusa (tuvfokusa) rentgenterapijas kabinetā:

162.7.1. vadības pults;

162.7.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.7.3. rentgenterapijas aparāts ar aplikatoru komplektu;

162.8. ierīces dziļās rentgenterapijas kabinetā:

162.8.1. vadības pults;

162.8.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.8.3. rentgenterapijas aparāts ar aplikatoru komplektu;

162.9. ierīces topometrijas kabinetā:

162.9.1. vadības pults;

162.9.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.9.3. topometrijas iekārta;

162.9.4. aprīkojums rentgenfilmu attīstīšanai un negatoskops (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.5. Kaļiņičenko lineāls pacienta topometriskās kartes izveidošanai (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.6. datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses uzņēmumu fotopalielinātājs (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.7. negatoskops;

162.10. ierīces simulatora kabinetā:

162.10.1. vadības pults;

162.10.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.10.3. simulators;

162.10.4. aprīkojums rentgenfilmu attīstīšanai un negatoskops (ja tiek veikta rentgensimulācija);

162.10.5. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.10.6. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces.

5.6.12. Prasības audu termisko bojājumu nodaļai

163. Audu termisko bojājumu nodaļā ne mazāk kā 10 procenti no kopējā nodaļas gultu skaita ir paredzēti vitālo funkciju stabilizācijai.

164. Audu termisko bojājumu nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir:

164.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

164.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

164.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

164.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

164.1.4. ķermeņa temperatūra;

164.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma;

164.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

164.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināma);

164.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

164.3.3. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infuzomati);

164.3.4. defibrilācija;

164.3.5. nodrošināta skābekļa padeve pacienta pārvietošanas laikā.

6. Prasības diagnostikas iestādēm un struktūrvienībām

165. Diagnostikas ārstniecības iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm. Diagnostikas struktūrvienība var būt citas ārstniecības iestādes sastāvdaļa.

6.1. Prasības diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas iestādei vai struktūrvienībai

166. Diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība nodrošina funkcionālos un instrumentālos diagnostiskos izmeklējumus pacienta veselības stāvokļa novērtēšanai, kā arī ārstēšanu.

167. Diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība elektroinstalāciju izvieto tā, lai ierīču pieslēgšanai izmantotu minimālu papildu kabeļu skaitu un kabeļi nešķērsotu telpas daļas, pa kurām pārvietojas pacienti un ārstniecības personas.

6.2. Prasības radionuklīdās diagnostikas iestādei vai struktūrvienībai

168. Lai nodrošinātu radionuklīdos diagnostiskos izmeklējumus un novērtētu pacienta veselības stāvokli, radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība izmanto īpašus farmakoloģiskus preparātus, kuri iezīmēti ar radioaktīviem izotopiem.

169. Radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestādē vai tās struktūrvienībā ir atbilstoši marķētas kontroles un pārraudzības zonas.

170. Radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības kontroles zona ir aprīkota atbilstoši prasībām, kas noteiktas:

170.1. radiācijas aizsardzības nodrošinājumam;

170.2. signalizācijas pieslēguma apsardzes dienestam;

170.3. gaisa apmaiņas nodrošinājumam atbilstoši lietojamiem radioaktīvajiem farmaceitiskajiem preparātiem.

171. Radionuklīdās diagnostikas kabineta kontroles zonā ir:

171.1. radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas telpa;

171.2. radioaktīvo farmaceitisko preparātu fasēšanas un sagatavošanas telpa to ievadīšanai (var būt apvienota ar radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas telpu);

171.3. radioaktīvo farmaceitisko preparātu ievadīšanas telpa vai vieta;

171.4. diagnostiskās aparatūras kabinets;

171.5. diagnostiskās aparatūras darba stacijas telpa;

171.6. radioaktīvo atkritumu glabāšanas telpa.

172. Radionuklīdās diagnostikas kabineta pārraudzības zonā ir:

172.1. pacientu reģistrācijas telpa;

172.2. pacientu uzgaidāmā telpa ar radiācijas aizsardzības nodrošinājumu un tualeti;

172.3. ārsta kabinets vai ārsta darba stacijas vieta (var būt apvienots ar diagnostiskās aparatūras kabinetu un diagnostiskās aparatūras darba stacijas telpu);

172.4. telpa personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

172.5. personāla higiēnas telpa.

173. Radionuklīdās diagnostikas kabineta radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas, fasēšanas un sagatavošanas telpā ir:

173.1. atsevišķi norobežota fasēšanas vieta (telpa);

173.2. svina konteineri gatavo radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanai un ģeneratoru glabāšanai;

173.3. dozu kalibrators pacientam ievadāmo radioaktīvo farmaceitisko preparātu mērīšanai.

174. Radionuklīdās diagnostikas kabineta radioaktīvo farmaceitisko preparātu ievadīšanas telpā vai vietā ir:

174.1. neatkarīga dozimetriskā ierīce;

174.2. aprīkojums injekciju veikšanai;

174.3. konteineri cieto radioaktīvo atkritumu savākšanai, marķēšanai un glabāšanai līdz to sabrukšanai.

175. Radionuklīdās diagnostikas kabineta diagnostiskās aparatūras telpā ir:

175.1. radionuklīdās diagnostiskas aparatūra;

175.2. svina konteineri cieto radioaktīvo atkritumu glabāšanai līdz to sabrukšanai.

176. Radionuklīdās diagnostikas kabinetā ir ārsta darba stacija, kas ierīkota ārsta kabinetā vai ārsta darba vietā.

177. Radionuklīdās diagnostikas kabineta kontroles zonā ir:

177.1. radiācijas avārijas likvidācijas un dezaktivācijas līdzekļi;

177.2. personāla individuālie dozimetri (ārpus darba laika nodrošina, lai tie neatrastos jonizējošā starojuma zonā).

7. Noslēguma jautājumi

178. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumus Nr.77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 31.nr.; 2003, 167., 180.nr.; 2006, 37.nr.; 2008, 117.nr.).

179. Ārstniecības iestādes, kuras izveidotas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, divu mēnešu laikā pēc izveidošanas paziņo ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās ārstniecības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

180. Stacionārās ārstniecības iestādes, kurām atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir piešķirti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2009.gada 1.jūnijam paziņo ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās stacionārās ārstniecības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām atbilstoši iestādes darbības profilam.

181. Ārstniecības iestādēm (izņemot stacionārās ārstniecības iestādes), kurām atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir piešķirti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāziņo ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās ārstniecības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un tām piešķirtie atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir spēkā.

182. Šo noteikumu  18., 19. un 108.punkts, 87.3., 90.4., 131.1. un 146.1.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

183. Šo noteikumu 17.punkts un 68.2., 84.4., 85.4., 87.6. un 110.1.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

184. Šo noteikumu 4., 22. un 102.punkts un 24.6., 48.3., 112.14., 120.11., 125.8., 140.7., 141.8., 155.4., 157.7. un 161.17.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents           I.Godmanis      

Veselības ministrs            I.Eglītis

 
 
 
 
 
E-APTIEKA  TAS, ko Jūs meklējāt, iespējams ŠEIT >>> Veselības Internets-Veikals
 
   

Zobu pasta APTEQ plus 75ml

7.50 €

Tīriet zobus ar Apteq plus zobu pastu divas minūtes no rīta un vakarā. Ieteicams lietot no 6 gadu vecuma. Apteq plus zobu pasta ir īpaši piemērota cilvēkiem ar jūtīgu un sausu muti. Augstais ksilīta saturs (25%) palīdz novērst zobu bojāšanos un stimulē siekalu ražošanu. Apteq plus zobu pasta satur arī betaīnu un olīvu lapu ekstraktu, kas baro un mitrina gļotādu. Nesatur alergēnus un kairinātājus. Ļoti zems abrazivitātes koeficients RDA 35.

Sastāvs: Ksilīts 25%, ūdens, silīcija dioksīda hidrāts, sorbitols, glicerīns, betaīns 4%, lauru lapu(olea europea)ekstrakts 4%, poloksamērs 407, titāna dioksīds, aromatizētājs, hidroksipropilmetilceluloze, celulozes sveķi, nātrija fluorīds 0,33%,1450ppm, dinātrija EDTA, nātrija saharināts, nātrija benzoāts.

Tilpums: 75ml

   

Geladrink® PLUS ar apelsīnu 340g

37.00 €

Aktīvas sastāvdaļas
SMALKI IZKLIEDĒTS KOLAGĒNS + GLIKOZAMĪNA SULFĀTS +HONDROITĪNA SULFĀTS + MSM + BIOTĪNS + VITAMĪNI + MINERĀLVIELAS.

Geladrink® PLUS palīdz uzturēt normālu kaulu un skrimšļu veselību un veicina saistaudu normālu veidošanos. Uztura bagātinātājs ir ieteicams cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu un lielu slodzi locītavu un saišu aparātam, kā arī cilvēkiem ar lieko svaru un smaga fiziska darba veicējiem.

Kolagēna peptīdi GELITA - satur I, II un III tipa kolagēnu hidrolizāta veidā, kas nodrošina augstu biopieejamību jeb uzsūkšanos. Kolagēns ir galvenais strukturālais proteīns, kas veido organisma saistaudus (atrodams cīpslās, saitēs, skrimšļos, kaulos, ādā u. c.).

Glikozamīns un hondroitīns ir locītavu skrimšļa pamatkomponenti, skrimšļu un saišu struktūras analogi. Glikozamīns ir svarīga sastāvdaļa locītavu skrimšļu struktūrā, kas cilvēka organismā sintezējas dabiskā ceļā, bet organismam novecojot, tas netiek pietiekoši sintezēts. Cilvēkam glikozamīns ir atrodams visos audos, bet augstā koncentrācijā tas ir sastopams locītavu skrimšļos.

Mangāns palīdz uzturēt kaulu veselību un veicina saistaudu normālu veidošanos.

Varš palīdz uzturēt saistaudu veselību.

Vitamīns C veicina normālu kolagēna veidošanos un ir nepieciešams normālai kaulu, skrimšļu un ādas darbībai. Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

Biotīns palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu.

B6 vitamīns palīdz nodrošināt normālu homocisteīna, olbaltumvielu un glikogēna vielmaiņu.

Lietošanas rezultāts: Skrimšļaudu profilakse un atjaunošana. Vitamīnu un minerālvielu deficit novēršana Matu, nagu stiprināšana, ādas stāvokļa uzlabošana.

Lietošana: Pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, 1 mērkaroti (12 g) un bērniem no 3 līdz 12 gadiem ½ mērkaroti (6 g) pulvera izšķīdināt aukstā ūdenī , minerālūdenī vai tējā un lietot vienu reizi dienā. 
Ieteicams lietot 2 līdz 3 mēnešus. Kursu var atkārtot 3 reizes gadā. Svarīgi lietot ūdeni 0,03 l uz svara kilogramu dienā. Nav piemērots bērniem vecumā līdz 3 gadiem. 
Nesatur lipekli, saharozi, laktozi vai holesterīnu. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai. 
Svarīgi ir lietot līdzsvarotu uzturu un ievērot veselīgu dzīvesveidu. Uzglabāt bērniem nepieejamā, sausā vietā to no + 5o līdz +25oC.

Ražotājs: ORLING, Čehijas Republika.

Neto masa: 340 g

 

Eriksona hipnoze    muguras problēmās    disku trūce    traumu    Aleksandrs Moškins    Homeopātija    seksuāli traucējumi    Igors Šeļegovs    anoreksija    Svetlana Laputjko    Akupunktūra    adatu terapija    galvassāpes    palīdzēs Akupunktūra    bulīmija    attiecību problēmas    hipertonija    Ēšanas traucējumi    psiholoģiskā diagnostika    potes    Freids    homeopātisko preparātu      Aleksejs Radčenko    bērnu saslimšanas    bērnu neadekvāta uzvedība    akupunktūrā    bailes    Aleksandrs Moškins    Igors Šeļegovs    muguras    disku trūce    Adatterapija    ārstnieciska masāža    spondiloze    galvassāpes    Svetlana Laputjko    Akupunktūra    Akupunktūra    adatu terapija    starpskriemeļu trūce    osteohondroze    palīdzēs Akupunktūra    spondiloze    adatu terapija      Aleksejs Radčenko    neiroze    Akupunktūra palīdzēt    migrēna   Ģimenes psihoterapija    Eriksona hipnoze    Aleksandrs Moškins    seksuāli traucējumi    anoreksija    bulīmija    Igors Šeļegovs    galvassāpes    attiecību problēmas    Svetlana Laputjko    ausu izdurstīšana    Akupunktūra    Ēšanas traucējumi    psiholoģiskā diagnostika    Freids    adatu terapija    insulta ārstēšana    palīdzēs Akupunktūra       miega traucējumi   

Visas tiesības ir aizsargātas. © SIA 'ROS', 2008
PULS.LV Professional statistical system       Europuls.eu - Catalog of the European Internet resources      Яндекс.Метрика Auraj studio карта сайта